Vladimír Holan - Noční hlídka srdce, výstava ke 100. výročí narození básníka

Památník národního písemnictví pořádá výstavu Noční hlídka srdce, se záměrem seznámit širší kulturní veřejnost s básnickým odkazem Vladimíra Holana, jehož dílo svým myšlenkovým významem ve své době přesáhlo zdejší literární kontext.Je jedním ze vzácných děl českého básnictví, v němž jsou osobitě ztvárněna obecně lidská témata a existenciální výraz jeho básní je plně vřazuje do kontextu světové literatury. Ve výstavě zpřítomňuje dobový horizont Holanových sbírek soubor obrazů , kreseb a fotografií, jejichž tvůrci byli Holanovi přátelé jako Josef Čapek, Alén Diviš, Bohuslav Rynek, Josef Sudek, Bedřich Stefan, Josef Šíma, anebo jeho souputníci, František Hudeček, František Muzika, Ladislav Zívr, Jiří Kolář, Mikuláš Medek, Robert Piesen a další, v jejichž díle se ozývají spřízněná témata století dvou světových válek. Kontext obrazů klasického malířství doplňují práce současných u,elfů, kinetický objekt Adély Matasové, vytvořený do prostor manýristické architektury, pastely Karla Malicha, ilustrace Adrieny Šimotové a Oldřicha Hamery, fotografie Mileny Dopisové, velkoplošné fotografie Jiřího Černického, video Janky Vidové, které zde zastupují virtuální realitu nových médií. Literární portrét Holana dotváří dokumentární film režiséra Jana Soukupa s názvem O dvacáté páté hodině, který představuje osobnost básníka a jeho dílo. Dokument vznikl z podnětu České televize.

Půdorys letohrádku Hvězda, členěný do pěti relativně uzavřených prostor, umožňuje představit básnické dílo nejen klasický,i výstavními formami, ale i pomocí audiovizuálních prostředků (Holanův autentický přednes vlastních básní, hudba filmový dokument). Expozici, která se zaměřuje především na Holanovo básnické dílo se snaží přiblížit básníkovo poetické východisko, nejvýznamnější motivy jeho básní, epické příběhy a na konci i vyústění básníkova poetického experimentování v Noci s Hamletem, doplňují ve spojovacích prostorách letohrádku dokumenty nejen z dobového literárního a společenského kontextu,ale i z osobního života. Jedná se o ukázky z korespondence mezi Vladimírem Holanem a významnými českými básníky a výtvarníky (Jakubem Demlem, Františkem Rubínem, Bohuslavem Rynkem, Jaroslavem Seifertem, Josefem Čapkem, Josefem Šímou, Františkem Tichým, Josefem Vašicou) a další písemnosti a fotografie. Závěr výstavy připomene básníkovu proslulost v zahraničí. V rámci výročí Holanova narození se koná kongres bohemistů věnovaný básníkovu literárnímu odkazu.

K výstavě vychází katalog s texty Giuseppe Dierny, Xavera Galmiche a obsáhlým životaběhem básníka, který sestavila autorka literárního scénáře výstavy a spoluautorka dokumentárního snímku, Alena Petruželová a kurátorka výstavy Věra Jirousová.

Dr. Věra Jirousová
Letohrádek Hvězda, Praha, 2005